Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty otrzymanej na zapytanie ofertowe  1/10/2017 
Zapytanie ofertowe nr 1/10/2017 Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY_Zakład Budowlany Zgoda S.C W.Lipnicki ,J.Cyranka
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH_Zakład Budowlany Zgoda S.C.
Załącznik nr 3 - ZOBOWIĄZANIE OFERENTA
Załącznik nr 4 - LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW (oferent)

Załącznik nr 5 - LISTA EKSPERTÓW